Go to homepage

Šta je myLaw softver?

MyLaw je softver namenjen advokatima i advokatskim kancelarijama, i služi kao alat koji omogućava digitalizaciju procesa poslovanja, uvezivanje svih advokata i predmeta advokatske kancelarije u jednu organizovanu celinu.

Sam proces korišćenja softvera je jednostavan, a softver je u potpunosti prilagođen domaćem pravnom sistemu i postojećem načinu rada advokata. Softver omogućava praćenje toka predmeta (pošte, ročišta, sastanaka, zadataka), finansijsko praćenje klijenata i praćenje rada advokata u advokatskoj kancelariji.

Cloud tehnologije preuzimaju primat u poslovnom svetu, te je bezbedno reći da su i podaci koje advokati poseduju zaštićeni ukoliko se obezbede pravi uslovi. Softver myLaw nalazi se na serverima Digital Ocean, koji važe za jedne od najbezbednijih servera na svetu.

Dodatno, kompanija 4bees d.o.o. sa svakim svojim klijentom potpisuje NDA ugovor (ugovor o poverljivosti), tako da svi naši korisnici mogu koristiti softver bez straha da će bilo ko bez ovlašćenja imati pristup podacima.

illustration of a man in a suit talking on the phone and looking at computer screen

Koji su izazovi advokata?

  • 1.Zatrpani ste poslom
  • 2.Problemi u naplati klijentima
  • 3.Nemate vremena za evidenciju
  • 4.Loša organizacija
illustration of a man in a suit looking through binoculars

Prednosti softvera myLaw

Unos klijenata i predmeta

Pregled toka predmeta

Unos radnih sati i aktivnosti

Delegiranje predmeta i zadataka

Kalendar i rokovnik

Kontrola naplate

Evidencija pošte

Precizni izveštaji i fakture za klijente

Analitika

Paketi u ponudi

paket 1

Advokat

2.990 RSD

MESEČNO PO KORISNIKU

paket 2

Kancelarija

2.490 RSD

MESEČNO PO KORISNIKU

paket 3

Partneri

2.090 RSD

MESEČNO PO KORISNIKU

* Prikazane su cene bez PDV-a.

Izgled softvera
myLaw

homepage view