Šta je myLaw softver?

MyLaw je softver namenjen advokatima i advokatskim kancelarijama, i služi kao alat koji omogućava digitalizaciju procesa poslovanja, uvezivanje svih advokata i predmeta advokatske kancelarije u jednu organizovanu celinu.
Sam proces korišćenja softvera je jednostavan, a softver je u potpunosti prilagođen domaćem pravnom sistemu i postojećem načinu rada advokata. Softver omogućava praćenje toka predmeta (pošte, ročišta, sastanaka, zadataka), finansijsko praćenje klijenata i praćenje rada advokata u advokatskoj kancelariji.
Cloud tehnologije preuzimaju primat u poslovnom svetu, te je bezbedno reći da su i podaci koje advokati poseduju zaštićeni ukoliko se obezbede pravi uslovi. Softver myLaw nalazi se na serverima Digital Ocean, koji važe za jedne od najbezbednijih servera na svetu.
Dodatno, kompanija 4bees d.o.o. sa svakim svojim klijentom potpisuje NDA ugovor (ugovor o poverljivosti), tako da svi naši korisnici mogu koristiti softver bez straha da će bilo ko bez ovlašćenja imati pristup podacima.

Koji su izazovi advokata?

1. Zatrpani ste poslom

2. Problemi u naplati klijentima

3. Nemate vremena za evidenciju

4. Loša organizacija

Prednosti softvera myLaw

Unos klijenata i predmeta

Svi vaši klijenti i bitne informacije koje se njih tiču se unose kroz softver. Brza pretraga klijenata i svih kontakt osoba klijenta.

Pregled toka predmeta

Ceo tok predmeta (doket) na jednom mestu. Od samog nastanka novog predmeta, beleže se sve bitne informacije, rokovi i kometari.

Unos radnih sati i aktivnosti

Advokati imaju mogućnost unosa svih obavljenih aktivnosti, kao i radnih sati i troškova vezanih za te aktivnosti.

Delegiranje predmeta i zadataka

Svaki predmet u softveru mora imati odgovorno lice koje dobija automatizovan mejl o zaduženju. Automatizovani mejlovi se dobijaju i kada se advokatima dodeljuju zadaci u okviru predmeta.

Kalendar i rokovnik

Kroz integrisani kalendar se vide sva ročišta kancelarije, a korisnici vide i svoje sastanke u kalendaru.

Kontrola naplate

Sve fakture koje izdate nalaze se u sistemu. Softver omogućava jednostavnu evidenciju plaćenih faktura i pruža uvek ažurno stanje dugovanja klijenata.

Evidencija pošte

U softveru postoji mogućnost izlistavanja sve pošte određenog datuma, kao i slanje automatizovanog mejla advokatima kada za njih pristigne pošta. Sofver omogućuje brzu pretragu sve poslate i pristigle pošte.

Precizni izveštaji i fakture za klijente

Softver pruža mogućnost izrade automatizovanih izveštaja o pruženim uslugama klijentima, na osnovu svih aktivnosti unetih od strane advokata. Softver generiše fakture za klijenta, a ostavlja advokatu mogućnost da bira na koji će način fakturisati svoje usluge (paušalno, po advokatskoj tarifi, po radnim satima).

Analitika

Advokati za svoj rad unose sate koje su utrošili. Administrator ima mogućnost da vidi ukupnu efikasnost celog tima, probijene rokove, kao i samu naplativost uloženih sati.

Paketi u ponudi

PAKET 1

Advokat

2.990 RSD

MESEČNO PO KORISNIKU

PAKET 2

Kancelarija

2.490 RSD

MESEČNO PO KORISNIKU

PAKET 3

Partneri

2.090 RSD

MESEČNO PO KORISNIKU

* Prikazane su cene bez PDV-a.

Izgled softvera

myLaw